18 Ağustos 2006

holdingler...

dev holdingler küçük şirketleri, esnaflığı, geleneksel üretim şekillerine bağlı olarak çevresel iş imkânlarını bitirdi, bitiriyor... robot bir dev ve dev bir robot gibi olan holdingler... (hold ingilizcede kollarınla sarmak anlamına geldiği gibi sarmak, kontrol altına almak, sahip olmak, elinde tutmak anlamlarını da içeriyor inanmayan sözlüğe baksın, aynen böyle yazıyor...) holdingler bir hastalık gibi her yeri sarıyor, herkese ve her şeye kollarınla uzanıp, elinde tutup, sahip olmak; herkesi ve her şeyi kontrol altına almak istiyor...