13 Ağustos 2008

Suuji wa dokishin ni kagiru

sudoku'yu bilmeyen yoktur herhalde...

Bir'den Dokuz'a kadar olan sayıları Dokuz karenin içine (bir kez kullanmak şartıyla) yerleştirirsiniz ve böyle dokuz kareden oluşan dokuz ayrı kutu vardır.

"sudoku" kelimesi Japonca "Suuji wa dokishin ni kagiru" (sayılar bir kez yazılmalı) cümlesinin kısaltması olarak kullanılmış ve o şekilde yaygınlaşmış.

Ben de şöyle bir şeye dikkat ettim. Eğer arka arkaya "sudoku, sudoku, sudoku..." diye hızlı hızlı beş on kez tekrar edersek bir an sanki "dokuz, dokuz, dokuz..." diyormuşuz gibi oluyor :)