24 Eylül 2008

Galler'den Gelibolu'ya, Galata'dan Galler'e...

Keltler ya da Anadolu’ya geldikleri sıradaki bilinen ismiyle “Galyalılar” Kuzey Avrupa”dan Doğu’ya doğru hareket edip savaşa savaşa Avrupayı bir baştan bir başa geçip (İrlanda ve ispanya’dan Tuna boylarına) Çanakkale civarına kadar gelmişler.

O dönemde belli bir süre bu bölgede kalan Galyalılar (Galli-polis; Galli kenti daha sonra Gallipoli o da günümüzdeki kullanımıyla Gelibolu) daha sonra Marmara ve Ege sahillerini talan etmişler...

Bunlardan bir kısmı Bizans’ı çok beğenince şehrin yakınlarında yerleşmeyi tercih etmişler. (Bugünkü Galata semti. O zaman şehir merkezinin içinde değil sadece yakınında sayılıyormuş)

Galatların gelip İstanbul’a yerleştiğini, Galata’nın daha önceden Galatia olduğunu bilirdim de bu ismin “Kelt” kelimesinden türeyerek “Kelt-ia; Keltiya” biçimini alıp Keltia’nın zamanla Galatia’ya dönüştüğünü bilmiyordum.

Biraz daha araştırınca Galatların gerçek vatanının Kuzey Avrupa’daki “Gal”ler prensliği (krallığı) olduğunu da bulabiliyoruz (ki şu anda Galler olarak biliniyor). Buradaki Galata’nın taaa Galler ile bağlantısı ne kadar garip geliyor insana.

(Aynı bağlantıyı Kelt kelimesi üzerinden takip edersek, İskoçya’nın bir bölümü ve Galler’de bilinen Celtic kültürüne de aynı şekilde ulaşabiliyoruz. -Celtic müziğinden aşina olduğumuz isim Celt-ic; Kelt-sel anlamında)....

Meraklısına not: Oradan oraya bu bilgiler peşinde koşturup durmamı sağlayan (İrfan Unutmaz’ın Aykırı serüven isimli kitabında verdiği bilgilerden öğrenerek araştırdığım) kaynak; Fernand Lequenne’in “Galatlar” isimli kitabıdır...