28 Nisan 2010

İlacı “Altın” olan hastalık...

1920’li yıllarda Verem’e karşı tedavi aranırken laboratuvarlarda her türlü araştırma yapılıp çeşitli tedavi yöntemleri inceleniyormuş.

Forestier adındaki bir klinik hekim de çeşitli metal tuzlarını bu hastalık üzerinde denemeye karar vermiş. Denenecek metal tuzları arasında altın tuzları da bulunuyormuş.

Forestier’in altın tuzları ile gerçekleştirdiği bu tedavi denemeleri sırasında Verem hastalarının hiçbiri ne yazık ki iyileşememiş ama içlerinde Romatoid Artrit’i olanlar altın tuzları sayesinde bu eklem hastalığından kurtulmuşlar.

1930’ların sonlarına gelindiğinde ise rastlantısal olarak bulunan bu tedavi yöntemi Romatoid Artrit için en geçerli uygulama olmuş...

Tıbbi araştırmaların gelişmesiyle altın tuzlarıyla yapılan ve haliyle de çok pahalıya mâl olan bu tedavi şekli yerini ucuz antibiyotiklerle tedaviye bırakmış...

Kaynak; Bir tıp gözlemcisinin notları – Lewis Thomas, Tübitak Popüler Bilim Kitapları 2008 1. baskı.