29 Eylül 2010

Ernst Mayr - Biyoloji budur

Tübitak “Popüler Bilim Kitapları”ndan çıkan eser; biyolojiye meraklı olanlar için "biraz ağır ve biraz da derin bilgi birikimi” gerektirse de biyolojiyi “bilimsel felsefi yanıyla” ele alması açısından ilginç bir kitap.

Mayr, kitabına; biyolojinin geçmiş yüzyıllardaki konumunu ve bilimsel çevrelerin “bir bilim dalı olarak biyoloji”ye bakış açısını incelemeyle başlıyor ve geçtiğimiz yüzyıl içerisinde biyolojinin alt kollara bölünüp her bir branşın nasıl geliştiğiyle devam ediyor.

Kitap "biyolojik evrimi" biyolojinin evrimiyle birlikte parelel olarak işlerken evrim konusunun da hangi çağda hangi bilgi donanımıyla (ve hangi “dünyaya bakış açısıyla”) nasıl yorumlandığına açıklık getiriyor.

Kitabın konularını çeşitli bölümlere ayıran yazar bu bölümleri de “Akademik anlayışa uygun düşecek şekilde” kronolojik bir sırayla çeşitli maddelere bölüp ayrıntısıyla açıklamış.

Kitap biyolojiyi anlatmadan önce “bilimin kendisini” inceleyip metod/yöntem olarak işleyişinin felsefesini de ayrıntılarıyla ele alıyor.

Darwin ve evrim konusuna ait bilimsel açıklamaların “derin detaylarına” biyolojinin bakış açısıyla yaklaşan 20. Yüzyılın en önemli bilim adamlarından biri olan Mayr’ın bu eseri;

İçerik ağırlığını ve anlaşılırlığının zorluğunu göz önünde bulundurarak (biyoloji üzerine eğitim alan okurlara faydası olacağını bir kenara bırakırsak) “popüler bilim kitaplarının müdavimi olan meraklılarını” ders kitabına benzeyen anlatımıyla sıkacağını düşünüyorum.