02 Haziran 2005

acayip bir tez...

anahtar sözcükler: batı, güneş, insanlık


Niye batıya?
Herhalde ilk insanlar doğuya giderken gözlerine gelen güneşten rahatsız olmuşlar...


ONALTIKIRKALTI