07 Nisan 2006

Logaritmacı Hintliler...

İşyerinde bir öğle yemeği sırasında irfan abiyle muhabbet ederken, sohbet döndü dolaştı Anglosaksonlara dolayısıyla sömürgecilik, istila ve işgal sonrası adaptasyona kadar uzadı. Bu sohbetin ardından şöyle, çok acımasız bir şey öğrendim: İngilizler Hindistan’ı sömürge haline getirip, oralarda istedikleri gibi at koşturmaya başladıktan çok sonra, kurmaya çalıştıkları sömürgeci sistemlerine destek olması için Hintli çocuklar arasından eğitmek üzere farklı yerlerde, binlerce çocuk seçilir... (buraya kadar insan sadece acıyıp üzülerek dinliyor ama esas korkunç olan bölüm şimdi geliyor...) Bu çocuklardan zeki olanlarına bir sürü ders verilir, aynen İngiliz kolejlerindeki gibi: tarih, coğrafya, fen bilgisi vs... ve sonra gerekli eğitimi tamamlayanlar, kendileriyle yerel halk arasında tampon oluşturması için gerekli yerlere yerleştirilirler. Peki, bu çocukların eğitimleri sırasında aralarından çıkan çok zeki olanlara ne yapılıyormuş dersiniz? (Belli ki İngilizleri korkutacak kadar zeki olan) Bu gençler, ileride kendilerine karşı halkı yönlendirmesinler, başlarına bir şekilde bela olmasınlar diye daha bir dikkat edilerek yetiştirilirmiş. Yöntem ise çok basitmiş: logaritma cetvellerinin tamamını ezberletip zekâ ve enerjileri sıfırlanır, siyaset vs gibi sosyal konularda sağırlaşması sağlanırmış. Logaritma cetvelleri ise bilindiği gibi ezberlenmesi mümkün olmayan sıralı sayıların çeşitli hesaplarla elde edilen sonuç rakamlarıdır. Yani bunları ezberlemeye çalışmak tüm sayıların kareköklerini, küplerini ezberlemekten farksız ve tamamen gereksiz bir şeyken, orada, o devirde, o koşullarda çocuklar, aman bir eğitim fırsatı bulduk ne söylenirse yapalım diye düşündüğü için bunun da böyle olması gerektiğini sanarak ne yazık ki kandırılıyorlarmış. Nereden mezunsun? Özel İngiliz kolejinden... Ne öğrendin, neyi en iyi yaparsın? Logaritma cetvellerini ezberledim... E! İyi ama lazım olunca hesap etsen de olurdu, niye böyle bir şeyi ezberlettiler ki? Ne bilim ben...
Ne yazık ve ne acımasızca bir şey, bir ülkenin geleceğini kuracak ve hatta böyle bir durumda kurtaracak beyinleri olayın dışına çıkarmak... İşte o batı uygarlığı böyle böyle kuruldu... Ve insanlar şimdi buna tapıyorlar...