29 Haziran 2007

Yayınlanmamış bir eserden...

İş yerinde, aynı katta çalıştığımız ve kısa sürede tanışıp kaynaştığımız bir arkadaşım var; Enis Tayman...

"Bin delikli ev" romanından başka (kendisinin Nev-i Şahsına Münhasır Mesel olarak tanımladığı) iki yazarlı "Bab-ı Mazhar" ismini verdiği bir eseri daha var. Şu aralar fırsat buldukça okuyorum...

Bab-ı Mazhar;
"Öküz" ve "Kral" ikilisinin karşılıklı yazışma/atışma'larından oluşan, serbest dille yazıldığı için çok akıcı ama bir o kadar da ateşli felsefi fikirlerin yer aldığı farklı bir eser.

Eserin hemen başlarında yer alan ve çok hoşuma giden bir bölümü o kadar beğendim ki buraya alıp sizlerle de paylaşmayı düşündüm... Aynen aktarıyorum

"..........
Herkes günahını alıp çıkar yola
Bektaşi bakar günahlar bini aşkın
Bir araba tutar baba erenler
Bir de cigara yakar
Yola revan olur
Biraz uzakta
Yolun kenarında
Bir ağacın altında ağlıyordur adamın teki
Yanaşır bizimki
“Hayrola?” der
“Sorma” diye sızlanır adam
“Bir günahım var ki”
Bektaşi unutur derdini
“Göster bakalım hele” der
Adamcık çıkarır cebinden bir küçük çaput
“İşte burada” diye miyavlar
Gülümser Bektaşi,
seslenir aşağıya
“At ulan arkaya eşekoğlueşek; at arkaya”
........."