01 Aralık 2008

solucanın sırrı

Bir yerlerde "tek hücreli canlı tipine yakın bir yaratık"ta(!) bacakları sayılan organların alınıp kafaya yakın bir yere iliştirilmesinden sonra bu neslin yavrularında bazı bacakların kafaya yapışık olarak dünyaya geldiğini okumuştum. İnsan eliyle yaratılan bu mutasyonun hızına inanmak mümkün değil ama daha ilginç olanı da varmış...

Kryobiyoloji sayesinde dondurulup ilerde tekrar yaşama dönmek isteyenler için bir umut olur mu bilemiyorum ama mercan kayalıklarında yaşayan küçük yassı solucanların beyinleri birinden ötekine nakledilebiliyormuş.

“Bir yassısolucanın sırrına doğru” isimli yazısında Rodney Brooks’un dediğine göre;
Yassısolucanların nakledilen beyinleri ameliyat(!) sonrasında yeniden bağlantılarını kurup eski yetilerinin çoğunu yeniden kazanabiliyormuş... Hatta daha da garip olan şey bir yassısolucan beyni, ters çevrilip altı üstüne ya da önü arkasına gelecek şekilde başka bir yassısolucana yerleştirilebiliyormuş ve hayvan bu şekilde de yeniden eski hayatına (acaba hangisi olarak?) dönebiliyormuş.