02 Ocak 2009

eğitim ve üretim, üretim ve yaratım süreci...

Bazen; elektronik karmaşık aletlere baktıkça onların nasıl olup da tasarlanabildiklerine “çalışıp yaptıkları şeylerden” daha çok şaşırırdım.

Ama belli bir süre önce; “mekanik bilgisinin ve bu bilgiyle işlenen çeşitli alet edevatın” birbiriyle ilişkisinin tasarlanmasının ve bağlantılarının kurgulanmasının elektroniğin mantığını oluşturduğunu anladım.

Yani çok gelişmiş bir şey, aslında daha öncesinde daha basit bir sistemin geliştirilmesine dayanıyor...

Bu bana, sanayi devrimi ile ilgili bir konuyu hatırlattı:

Teknik tabii ki önemli, ama aslolan üretim amacı taşımak, bunun metotlarını geliştirmektir.

Durum geliştikçe üretilen ürüne gelen talep arttıkça hızlanmak, bu da gelişmeyi peşinden getirecektir...

İngiltere’de kullanılan buharlı makinelerle üretime başlanması “Sanayi devrimi” olarak gösterilir. Ve sanki bu adamlar buharlı makineyi bulunca bir tek icat sayesinde bir günde birdenbire sanayileşmeye geçmiş gibi algılanır.

Tabii ki “hızlı” sanayileşme buhar makineleri sayesinde başladı ve bu yüzden bu gelişme “Sanayi devrimi” adını aldı ama aynı yıllarda bu makineleri alıp da başka bir ülkeye götürseydik orada da acaba bir sanayi devrimi başlar mıydı?

Sanayi devrimi öncesinde de ticaretin ve endüstrileşmenin çok iyi bir şekilde gelişmiş olması gerekiyor... ki bu Avrupa’nın o dönemde temel yapı olarak sahip olduğu bir şeydi.

Buhar makinesi yoktu ama çok uzun bir süreden beri “su” ve “rüzgâr” gücüne dayalı bir sanayileri zaten vardı...

Yani buğday öğütme,
su çıkarıp tarla sulama,
şeker ezip işleme,
körüklerle maden eritme ve işleme,
kağıt, tuz, zeytinyağı yapma,
kumaş dokuma vs. gibi işler belli bir plan dahilinde işletilip geliştiriliyordu.

El yapımı çıkrıklar, makaralar ve diğer aletler yetersiz gelmeye başlayınca bu aletleri kendiliğinden döndürüp işletecek bir makine bulmaya odaklandılar...

Yani, fikir olsun ve çalıştırılınca bir şeyler yapılacağı belli olsun o nasıl olsa geliştirilir. İşte bu yüzden de en saçma şeyleri düşünüp anlatmak bile çok önemli... Oradan bir fikirle başka birinin aklına bir şey gelir o bir tasarım yapar başka biri onu geliştirir. İş daha teknik bir yere gelince eksikleri değiştirilip giderilir ve belki başka bir şeyler eklenip daha farklı başka bir amaç için kullanılır...

İşte o zaman bir toplum yaratıcı ve üretici olur... Eğitim/Öğretim sistemimizi en kısa zamanda bu şekilde çalışan beyinler yetiştirmesi için kökten yenilememiz gerekiyor. Yoksa yıllar yılı cep telefonu vitrinlerine hayran hayran bakan öğrenci kitlesi yetiştirmekten bir adım öteye gidemeyeceğiz...