01 Ocak 2009

sakla samanı :)

Kendiliğinden yeryüzüne çıkış yolu bulan petrol kaynaklarından bazılarını keşfeden ortaçağ simyacıları geliştirdikleri damıtma yöntemleriyle ham petrolü alkol ya da koku üretmek için kullanıyorlarmış.

Zamanla kazanılan uzmanlık sayesinde bazı petrol bileşiklerinin yanıcı özelliklerinin çok yüksek olduğu da keşfedildi ve çeşitli (çok eski tarihli) savaşlarda da kullanıldı.

Buraya kadar tamam ama bir de devamına bakın :)

19. yüzyıl kimyacıları imbikten geçmiş petrolün orta kısmını gaz lambalarında yakacak olarak kullanıyorlarmış ve en uçucu olan kısmı ise işe yaramıyor diye çöpe atıyorlarmış. O işe yaramayan üstteki uçucu kısım ise “Benzin”miş :)

(icat edilip kullanılması hemen hemen aynı zamana denk gelen) arabaların gelişmiş içten yanmalı motorlarında kullanılmasına kadar da benzin bu şekilde işe yaramaz diye çöpe atılmaya devam edilmiş...