08 Temmuz 2009

altı yıl boyunca su 0 ºC'de kaynamış :)

“Cent” kelimesi Latince 100 sayısına karşılık gelmekte ve buna bağlı olarak Latince kökenli [century (yüzyıl), percent (yüzde %) gibi] birçok kelimeye de kök oluşturmakta.

Yine hepimizin bildiği gibi bilimsel çalışmaların neredeyse tümünde kullanılan terimler de Latince kökenli sözcükleri temel almaktadır...

Centigrade kelimesi de bu şekilde kullanımı olan bir sözcüktür. [cent (yüz), grade (derece/birim) birleşmesinden dolayı anlam olarak “yüzlükbirim/derece”yi ifade etmektedir... [cent’in center (merkez) ile de bir ilişkisi var ki o da apayrı bir şey :)]

“Centigrade” olarak bilinen (Santigrat dediğimiz) tanımın; ºC ile gösterilen derece Celsius”tan farklı olduğunu da yine hemen hemen herkes biliyordur. [evet, yirmi derece demekle yirmi santigrat demek “bilimsel açıdan” farklı şeyleri ifade ediyor :)]

Evet bu kadar ansiklopedik bilgiden sonra araştırmalarım sırasında rastladığım bana ilginç gelen konuya geçeyim :)

Anders Celsius’un bulduğu “Isı ölçüm sisteminin birimi” olan ºC (derece Celsius) ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda suyun kaynama noktası 0 ºC, donma noktası ise 100 ºC olarak kabul ediliyormuş...

Neyseki daha sonra Celsius’un öğrencisi Carl von Linné bu ölçümlerin değerlerini ters çevirerek günümüzde kullanılan halini almasını sağlamış. Carl von Linné değiştirene kadar tam altı yıl boyunca Suyun 100 derecede donduğu ve sıfır derecede de kaynadığı kabul ediliyormuş :)