07 Eylül 2009

Nazilerden 40 yıl önceki toplama kampları...

II. Dünya Savaşı’nın 70. yılı nedeniyle arşivlerin daha detaylı araştırılması ve yeni belgelerin bulunmasıyla yapılan belgeseller, II. Dünya Savaşı’nın bazı ayrıntılarının tekrar gözden geçirilmesine neden oluyor...

II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudileri, Çingeneleri ve Balkanlardaki Müslümanların bir kısmını toplama kamplarına gönderdiğini bütün dünya biliyordur...

Benzeri uygulamaların daha önceden de olduğunu okumuştum;

Amerikalıların kıtadaki Kızılderilileri ve bölge yerli halkından toplayabildiğini kamplara koyduklarını, Rusların en küçük bir muhalefetini gördüklerini Sibirya’daki çalışma kamplarına gönderdiklerini biliyordum...

Ama bunların ilk örneğinin İngilizlerin Afrika’da kendilerine karşı savaşanları toplamak için açtıkları Kitchener toplama kampı olduğunu bilmiyordum...

II. Dünya Savaşı’nın başlangıç tarihi resmi olarak Almanların Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül 1939 olarak kabul edilir, İngilizlerin Güney Afrika’daki (yerli halkı sömürgeleştirmek için yaptığı) Boer Savaşı ise 1899 yılında başlar...

Yani İngilizlerin toplama kampları Nazilerin kamplarından 40 yıl daha önce açılmış... (hem I. hem II. Dünya Savaşı’ndan da çok önce)

İngiliz Komutan Horatio Kitchener’in yaptırdığı bu toplama kamplarında zorla tutulan “sadece beyazların” resmi kayıtlı sayısı bile 60.000 kişi... (bunların içinde, ölen sadece kadın ve çocukların toplam sayısı 26.000 kişiymiş, gerisini siz düşünün...)

İşin ilginç yanı;
Nazi Almanyasında sadece Yahudi olduğu için tutuklananların sayısı artmaya başlayınca, canını kurtarmak için evini barkını bırakıp İngiltere’ye sığınan “Alman uyruklu Yahudiler” İngilizlerle Almanlar resmen savaşmaya başladığında tutuklanıp bu sefer de İngiltere’deki toplama kamplarına gönderilmiş...

Ve bu toplama kampı fikrini ilk olarak II. Dünya Savaşı’ndan 40 yıl önce Afrika’da uygulayan İngiliz Kitchener’in anısına(!) İngilterede Yahudilerin tutulduğu toplama kamplarından birine Kitchener’in ismi verilmiş...

(Daha sonra ön saflarda (yem olarak) savaşmayı kabul(!) edip ismini değiştiren Almanlardan bir birlik kuran Winston Churchill “toplama kampından ölüme” de olsa bir şekilde oradaki Almanların bir kısmını bu şartlarla serbest bırakmış...)

(Resmi dünya tarihi içinde genel kabul görmüş toplama kamplarının listesi içinde "Varlık vergisi"ni ödeyemeyen azınlıkların (çok kısa bir süreliğine de olsa) toplandığı kamplar yüzünden Türkiye'nin de isminin geçmesi ise üzücü bir durum.)