29 Aralık 2010

"Hacı yapan" İngilizler


Osmanlı, Ortadoğu’nun bir hayli hatırı sayılır kısmında hüküm sürerken devir değişip de (sanayi için en gerekli şey petrol olmaya yeni yeni başlarken) İngilizler bu bölgeye göz dikip çevrede ne kadar ülke varsa tek tek hepsini kışkırtıp ayaklandırıyordu...

Ortadoğu’daki bu toprak paylaşımı yüzünden çıkan savaşlarda İngilizlerin askerlerini ise büyük bir çoğunlukla kendi sömürgelerinden topladıkları farklı milliyetli insanlar oluşturuyordu.

Çanakkale Savaşı’nda İngilizlerle birlikte aynı siperlerde görev yapan Hint birlikleri de bu farklı milliyetteki bu askerler arasındaydı...

Çanakkale’den sonra geri çekilip Mısır’da üs kuran bu Hintli birlikler, İngilizler tarafından Osmanlı’ya karşı Irak ve Filistin cephelerinde savaştırıldılar...

Buraya kadarını hemen hemen hepimiz biliyoruzdur ama işte buradan sonrasında “Çanakkale 1915” dergisinde okuduğum bir yazı İngilizlerin “Siyaset, strateji ve savaş” konularına nasıl profesyonelce yaklaştığını daha da iyi anlamamı sağladı...

İngilizlerin yanında yer alarak buradaki savaşları kazanan Hintli birlikler savaş sonrasında (başka savaşlarda kullanılmak üzere) ülkelerine geri götürülecekmiş...

Ama hem bölgenin hem de Hindistan’ın Müslüman nüfusunda farklı bir etki bırakıp uzun vadede olumlu stratejik siyasi sonuçlar elde etmek için çok ince bir hesapla burada savaşan Hintli birliklerdeki Müslüman askerleri hediye olarak “Hac”a götürmeye karar vermişler...

İngilizler’in bu hareketiyle olumlu olarak elde edecekleri birçok sonuç var ama en önemlisi de “o zaman için Müslüman nüfus adına çok önemli bir etken olan halifeliğin” kendi kontrolündeki Hicaz Krallığında bulunduğunun gösterilmesidir...

Sonuçta İngilizler; Osmanlı’ya karşı savaşıp başarılı olan Hint birliklerindeki Müslüman askerlerin Hac’a götürülüp Hicaz Kralı ve Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali’nin gösterişli törenleriyle karşılandıktan sonra “Hacı” olmasını sağlamışlar...

Sn. Uğural Vanthoft’un hazırladığı bu ilginç konuyu okuduktan sonra İngilizlerin siyasi ve stratejik planlarına daha derinden bakmamız gerektiğini düşünüyorum.

Konuyla ilgili daha fazla ayrıntıyı "Çanakkale 1915" dergisi’nin Aralık 2010 sayısında bulabilirsiniz. Dergiyi temin etmek için http://gallipoli-1915.org/adres.htm sayfasından bilgi edinebilirsiniz.