07 Şubat 2011

kolesterol bilmecesi


20 yıl önce kimsenin adını bile duymadığı şu kolestrol denilen şeyi artık bilmeyen yok ama bunun bir de iyi denilen çeşiti var... az çok bunu da hemen hemen herkes duymuştur..

İyi ama sağlığı etkileyen herhangi kötü bir şeyin iyisi nasıl oluyor?

İşte bunu öğrendim ve yazayım dedim...

Kolestrol denilince; kanın içindeki “protein bazlı yağ tanecikleri”nden bahsediyoruz.
(biz bunu minik yağ damlacıkları olarak düşünebiliriz.)

Önceleri “Bunların kan içinde belli bir miktarı geçmesi kötü olarak tanımlanıyor ama nasıl yani az olunca da iyi mi oluyor?” diye düşünürdüm...

Meğer, kolestrol denilen bu mikro yağ damlacıklarının yoğunlukları farklı üç gruba ayrılıyormuş...

Bu üç grup şöyle tanımlanıyor:

“Çok yoğun” (HD high density),

“Az yoğun” (LD low density) ve

Çok düşük yoğunluk” (VLD very low density)

Bunların içinde kötü olanı (tahminimin aksine) “Düşük yoğunluklu” (LD) iyi olanı da “Çok yoğun” (HD) olanıymış...

“İyi olanının” iyi olarak adlandırılmasının sebebi ise; kandaki kötü kolestrolü oluşturan yağ parçacıklarını damarlardan karaciğere taşımasıymış...

Not: Doktorlar her yaşın kendine göre yapabileceği hafif sporla iyi kolestrol oranının arttırılabildiğini (kötü olanının da buna bağlı olarak azaltılabileceğini) söylüyor.
Not2: Konuya ait daha detaylı ve teknik bilgi için http://tr.wikipedia.org/wiki/Kolesterol adresine bakabilirsiniz.