23 Mayıs 2011

Zekânın genetik olarak aktarımı...

İnsanları fiziksel özelliklerine göre ayırıp ırklar diye tanımlamak hiç hoşuma gitmeyen bir şeydir ama bu araştırma ile ilgili konuyu yazarken bu tanımlamaları yapmak zorunda kalacağım.

Bilindiği gibi hastalıklara karşı bağışıklıklar ya da bazı genetik hastalıkların kolayca bir sonraki nesle geçebilmesi açısından belli bir genetik aktarımın var olduğu bilimsel olarak ispatlanmış bir olgudur.

Bunun yanında, saç rengi, boyumuz, göz rengimiz, beden yapımız vs. vs. hep genetik olarak bir önceki nesilden aktarılan özellikler arasında yer alır.

Bilimadamları uzun yıllar bunları araştırırken bir de çok tartışmalı olan başka bir konuyu daha bu araştırmalara dahil etmişlerdir; Genetik zekâ aktarımı!

Bunun mümkün olup olmadığı, farklı koşullarda farklı çevrelerde farklı kültürel ortamlarda hatta ve hatta farklı maddi zenginliklere göre bu özelliğin değişebileceği ispatlanmış olsa da yine de belli bir genetik zekâ aktarımının söz konusu olduğu yapılan binlerce testle onaylanmış gibi.

Farklı sosyal çevreler farklı genetik yapıdaki insanları farklı bir şekilde kodluyormuş gibi belli bir seviyeye getiriyor olabilse de tüm ırkların öğrenme ve bunları kullanma şekillerinin aynı olduğu ispat edilmiş.

Bu konuyla ilgili yapılan çeşitli zekâ testlerine göre (Amerika Birleşik Devletleri’nde) şöyle ilginç bir sonuç bulunmuş; Siyahlar çoğu beyazdan, beyazlar da çoğu Asyalı’dan daha düşük puan alıyormuş.

Yani şartlar üç aşağı beş yukarı aynı gibiyken, ortam, maddi koşullar, çevre, okul ve aile yapıları fazla farklılık göstermiyorsa aynı toplum içinde Asyalılar zekâ testlerinden diğer ırklara göre daha fazla puan alıyormuş.

Bu testlerin doğruluğunu sınamak için altı aylıktan küçükken Amerikalı beyazlar tarafından evlat edinilen Asyalıları kapsayan testler de yapılmış ama sonuç yine aynı; Asyalılar her türlü zekâ testinde beyazlardan daha fazla puan almış, işte bu farkın kökeninde de genetik yapının bulunduğu düşünülüyor.

Testlerin bu şekilde Asyalıları işaret etmesi (sanırım bu testlerin toplum olarak beyaz ırkı üstün gören görüşlere daha fazla yer veren) Amerika Birleşik Devletleri’deki araştırmalar sonucunda elde edildiği için fazla duyulmamasına da neden olmuş.

Bu konuyu Eduardo Punset’in Cambridge Üniversitesi’nden Deneysel Psikoloji Onursal Profesörü Nicholas Mackintosh’la yaptığı röportajda okudum.