09 Ağustos 2012

Silahları kim verdi?

En küçük kabileden en gelişmiş ülkelere kadar değişmeyen ortak hukuk kuralıdır; suçu işleyen kadar azmettiren de cezalandırılır.

Anadolu'nun en ücra köyünde tarlanın yanından geçerken arabanızı durdurup çapa yapan amcadan su isteyin... Bütün gün o sıcakta tarlada susuz kalacağını bile bile suyunu size verir.

Utanmayın, suyun üzerine yanındaki oğlundan da "Bir sigaran var mı, be?" diyerek sigara isteyin, o da babasından çekine çekine çıkarıp paketi uzatır.

Bu eli açık, tokgözlü, azla yetinen, dünya malında gözü olmayan, her türlü ezayı cefayı sineye çeken insanlara ne yaptılar, ne oldu da birbirlerine düştüler?

Yiyecek bir lokma ekmeği zor bulan bu insanlar silahları nereden buldu?

Kim evini barkını bıraktırıp dağlara çıkardı bu insanları?

En cahilinden en eğitimlisine kadar bütün insanlar bilir; bir suçun işlenmesi için azmettiren de en az suçu işleyen kadar cezalandırılır.

Onun içindir ki kim kime birisini öldürttürürse geride tanık bırakmamak için işbirlikçilerini de ortadan kaldırır. Fakat gün gelir nedenler sebep ve sonuçlar tartılır delile dönüşür, kim neyi niçin yaptı ortaya çıkar.

Ortadoğu'ya bir bakın, kim kimle niye savaşıyor, arap baharı adı altında oradaki insanlar kendi ülkelerinde çoluk çocuk bu cehennemi niye yaşıyor bir düşünün.

Her şey petrol için, her şey yönetimleri değiştirip kendi istediklerini harfiyen yerine getirecek hükümetleri başa geçirmek için. Her şey hem ülkemizde hem komşu ülkelerde dirliği düzeni bozup baştakileri bu koşulları devam ettirerek tehdit edebilmek için.

Koskoca uçsuz bucaksız Ortadoğu, her yerden petrol fışkırıyor ama bir bakın bakalım bu petrolü bütün dünyaya kim pazarlıyor. Nedenleri, sebep ve sonuçları düşünün, her şey gözler önüne serilecek günü gelince bunlar elbet delile dönüşecektir.

Bugün hem içerde hem dışarda bu kanlı olayların eylemcileri de bunları oturup bir düşünsün. Ya yaptıkları yüzünden "kendilerini yargılayacak olanlar" ya da kendilerini bu işlere "azmettirenler tarafından" (arkada tanık ve işbirlikçi bırakmak istemeyecekleri için) ortadan kaldırılacaklar.